• MPS w zapasach

  W dniach 26/27 kwietnia gościliśmy w Kostrzynie najlepszych aktualnie w Polsce seniorów w zapasach(styl klasyczny), którzy brali udział w 83. Mistrzostwach Polski Seniorów w Zapasach styl klasyczny.

  Read more
 • MMP Kadetów i Juniorów

  W dniach 04-06 kwietnia w  Hali sportowej Zespołu Szkół w Kostrzynie odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów i Juniorów w zapasach w stylu klasycznym.

  Read more
 • „Brandenburgia Cup 2013”

  Sukces SKF "Olimp" - Cztery medale kostrzyńskich zapaśników w międzynarodowym turnieju „Brandenburgia Cup 2013” we Frankfurcie nad Odrą.

  Read more

Galeria Video

Video MPS w zapasach

Dwa medale kostrzyńskich zapaśników

zapasy KSssseMiędzynarodowy Pucha Polski Kadetów w zapasach. Kostrzyński MOSiR dziękuje. W dniach 04 - 05 maja br. w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego w Kostrzynie nad Odrą odbył się Międzynarodowy Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym. Impreza nadana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie w pełni spełniła plany, zamierzenia i oczekiwania w jego realizacji. W zawodach wzięło udział 100 zapaśników z reprezentacji Czech, Ukrainy klubu sportowego z Holandii oraz 17 klubów zapaśniczych z Polski.

 

otwarcie

W ocenie członka Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego, delegata technicznego PZZ, trenera kadry narodowej Piotra Szczeponioka, sędziego głównego Antoniego Obryckiego, trenerów reprezentacji zagranicznych i krajowych zawody stały na bardzo dobrym poziomie organizacyjnym i sportowym, były profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone. Zapewniono uczestnikom niesamowitą rywalizację sportową, zapewniono promocję przedsięwzięcia oraz wspaniałą atmosferę, co niewątpliwie przyczyniło się do dalszego lepszego postrzegania organizatora, jakim był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, przez wszystkich uczestników, sędziów i gości Międzynarodowego Pucharu Polski. Szczególną uwagą jest udział, obok ekip krajowych, narodowych zagranicznych reprezentacji (zgodnie z regulaminem PZZ przy zawodach rangi Pucharu Polski dopuszcza się udział tylko dwóch zagranicznych reprezentacji krajowych).


Sportowy maraton przebiegł zgodnie z programem, dostarczając zgromadzonym kibicom okazji do śledzenia walk na jak najwyższym poziomie. Pięknie, bogato i kolorowo udekorowana hala sportowa jeszcze bardziej znacząco podniosła rangę zapaśniczych zawodów.

 

 

otwarcieNiniejszym pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji Międzynarodowego Pucharu Polski Kadetów o „Puchar Prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego” Andrzeja Suprona i „Puchar Prezesa Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” Krzysztofa Kielca.

Składam podziękowania burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą panu Andrzejowi Kuntowi, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki pani Marzenie BrenkSułkowskiej, przewodniczącemu Rady Miasta panu Markowi Tatarewiczowi, pani Mirelli Ławońskiej, skarbnik Miasta – za promowanie Międzynarodowego Pucharu Polski oraz za okazaną wszelką pomoc.
Dziękuję, kostrzyńskim radnym Rady Powiatu Gorzowskiego Zygmunta Mendelskiego, Andrzeja Kaila oraz radnym Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą: Markowi Tatarewiczowi, Michałowi Kunt, Helenie Rudanieckiej, Krystynie Świerczyńskiej, Jolancie Szukale, Mieczysławowi Jaszcz, Bartłomiejowi Suskiemu, za uczestnictwo w oficjalnym otwarciu MPP, za wsparcie i propagowanie imprezy zapaśniczej oraz za okazaną wszelką pomoc w jej organizacji,
Serdecznie dziękuję instytucjom i firmom:

 • panu Andrzejowi Supronowi – prezesowi Polskiego Związku Zapaśniczego
 • panu Krzysztofowi Kielcowi – prezesowi KOSTRZYŃSKO – SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ,
 • panu Andrzejowi Kailowi - dyrektorowi marketingu K – S SSE, prezesowi SKF „Olimp”,
 • panu Henrykowi Derejczykowi - prezesowi ARCTIC PAPER KOSTRZYN SA,
 • pani Małgorzacie Domagale - staroście POWIATU GORZOWSKIEGO,
 • panu Olgierdowi Kłaptoczowi - prezesowi MIEJSKICH ZAKŁADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą,
 • pani Anecie Staniszewskiej - dyrektor BGŻ BANK PARIBAS,
 • pani Edycie Staniszewskiej - dyrektor GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Barlinku, oddział Kostrzyn nad Odrą,
 • pan Krzysztofowi Wojciechowskiemu - prezesowi firmy „RAVEN” Sp. z o.o.,
 • panu Robertowi Szczepkowskiemu – prezesowi firmy HANKE TISSUE Sp. z o.o.
 • panu Alexowi Nielsen prezesowi firmy POLCHAR,
 • panu Witoldowi Zając - dyrektorowi WENDRE POLSKA Sp. z o.o.,
 • państwu Anecie i Ireneuszowi Suchomel - właścicielom firmy IKAA SUCHOMEL,
 • pani Annie Borowskiej – właścicielce MULTIBOR,
 • panu Jeremiemu Filusiowi – prezesowi firmy FILIUS METAL,
 • panu Markowi Markowskiemu - właścicielowi firmy OK – STYL,
 • panu Stefanowi Bilińskiemu - prezesowi INTERMARCHE,
 • panu Grzegorzowi Moczulskiemu – prezesowi BRICOMARCHE,
 • panu Tomaszowi Walickiemu - dyrektorowi marketingu ICT POLAND,
 • panom Marcinowi Pileckiemu i Waldemarowi Michałowskiemu – właścicielom firmy FELGEO. pl,
 • panu Mieczysławowi Jaszcz - właścicielowi pralni „Perfekt”,
 • pani Barbarze Pulkowskiej - właścicielce hurtowni PAVLUS,
 • panom Mariuszowi i Tomaszowi Iwaszkom – właścicielom firmy Metal Technik - Ogrodzenia Metalowe

 

 • za wsparcie finansowe, rzeczowe międzynarodowych zawodów oraz za okazaną pomoc, pani Marzannie Senger dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 za pomoc w udostepnieniu stolików i krzeseł,
 • zespołowi ROLL DANCE - za część artystyczną ze znakomitym występem grup tanecznych,
 • panu Andrzejowi Lencewiczowi panu Sławomirowi Dudzie - za zabezpieczenie transportu osobowego oraz za przewóz sportowych ekip i sprzętu,
 • młodym kostrzyńskim zapaśnikom SKF „Olimp” - za pomoc w przygotowaniu areny zapaśniczej,
 • pracownikom MOSiR – pani/panu Wiollecie Dybcio, Wiollecie Krupie, Mariuszowi Staniszewskiemu, Romanowi Bućkowskiemu, Albertowi Semenchenko, Władysławowi Kędziorowi, Bartłomiejowi Suskiemu
 • Antoniemu Żołnie oraz panu Arturowi Żołnie – prezesowi UKS „Jedynka” - za przygotowanie obiektu hali sportowej oraz za realizację wszelkich zadań związanych z całokształtem organizacji i przebiegu tej największej w 2018 roku centralnej międzynarodowej imprezy zapaśniczej.

Dla organizatora tej imprezy, jakim był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, było to duże przedsięwzięcie, wymagające wkładu ogromu pracy pracowników, zaangażowania i poświęcenia.
Serdecznie dziękuję pani Ewie Grzelczak oraz dr Wojciechowi Guli – za czuwanie nad zdrowiem zapaśników, za zabezpieczenie medyczne.
Serdecznie dziękuję kostrzyńskim zapaśnikom, trenerom – reprezentującym Nasze Miasto w zawodach, za postawę, za dostarczenie sportowych emocji, za zdobyte brązowe medale przez Kewina Metela i Tomasza Lewandowskiego oraz za zajęcie przez SKF „Olimp” wysokiej VIII lokaty w klasyfikacji zespołowej.

Dziękuję:

 • kierownictwu hotelu „BASTION” w Kostrzynie nad Odrą, panu Witoldowi Wiśniewskiemu oraz panu Dariuszowi Zacharze,
 • panu Adamowi Frąckowiakowi – właścicielowi restauracji - pizzerii „HEJ” w Kostrzynie nad Odrą,

- za bardzo dobre stworzone warunki zakwaterowania i wyżywienia, za miłą obsługę ekip zagranicznych, gości z Polskiego Związku Zapaśniczego, sędziów oraz kadry szkoleniowej, kierowników ekip, zawodników polskich klubów sportowych.
Dziękuję wszystkim kostrzyńskim sympatykom i kibicom, za udział w śledzeniu przebiegu zawodów oraz za stworzenie miłej atmosfery.
Dziękuję Państwu oraz wszystkim tym, którzy zażyczyli sobie bezimienność, za okazaną pomoc przyczyniając się do wspólnego sportowego i organizacyjnego sukcesu.
Jeszcze raz Wszystkim Państwu serdecznie i pięknie DZIĘKUJĘ.

Z poważaniem

Zygmunt Mendelski

Dyrektor MOSiR

{gallery}2018/05/zapasyPucharPolski{/gallery}

 

Kostrzyńskie Zapasy wspierają

 

kssse

mosir kostrzyn

IKAA

MZK Kostrzyn

IKAA

wendre